Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet