Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 27

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.26.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-a,

b) 8. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.