Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A földterület tisztántartása céljából az ingatlanon összegyűjtött, ott keletkező avart és kerti hulladékot, elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az avar és a kerti hulladék a tűzvédelmi előírások és az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartása mellett elégethető.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.