Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet MÁSODIK Része.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.