Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. § Étkezés biztosítása esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem

a) 5%-át a szociális vetítési alap összegét el nem érő jövedelem esetén,

b) 10%-át a szociális vetítési alap összegét elérő, de a szociális vetítési alap összegének 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén,

c) 15%-át a szociális vetítési alap összegének 150%-át elérő, de a szociális vetítési alap összegének 200%-át meg nem haladó jövedelem esetén,

d) 20%-át a szociális vetítési alap összegének 200%-át meghaladó jövedelem esetén.

2. § A Rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem

a) 5%-át a 49. § a) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

b) 10%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) 15%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) 20%-át a 49. § d) pontja szerinti jövedelem esetén.

3. § A Rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést vagy étkezést házhozszállítással is biztosítanak, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem

a) 9%-át a 49. § a) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

b) 17%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) 26%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) 30%-át a 49. § d) pontjában meghatározott jövedelem esetén.

4. § A Rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„52. § Ha az ellátott részére étkezést házhozszállítással biztosít az intézmény, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem

a) 8%-át a 49. § a) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

b) 15%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) 23%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) 25%-át a 49. § d) pontjában meghatározott jövedelem esetén.

5. § A Rendelet 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogató szolgáltatás igénybevételéért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem

a) 8%-át a 49. § a) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

b) 14%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) 16%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) 20%-át 49. § d) pontjában meghatározott jövedelem esetén.

6. § A Rendelet 54. § (2) bekezdésében „az ellátásokat igénybe vevő jövedelmének” szövegrész helyébe „az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Rendelet 56. §-a.

8. § Nem lép hatályba a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése.

9. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.