Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2022. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2022. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.02.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.