Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 28

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.27.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következőket rendeli el:

1. § A Vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Piac hetente kedden, pénteken és vasárnap 6 órától 12 óráig, csütörtökön és szombaton 13 órától 18 óráig tartható a 3. § (1) bekezdésben meghatározott helyen. Piac - december 25., december 26. és január 1. napjának kivételével - ünnepnapokon is tartható.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.