Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 16

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.15.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

e) 7. § (5) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

f) 12. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Jogi Bizottság” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.