Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 29

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2023.05.28.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit 223.723.451,- Ft-ban, kiadásait 138.465.455,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet