Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.24.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés főösszegét 11.641.352 E Ft-ban, az alábbiak szerint: 5.869.562 E Ft működési célú bevétellel, 6.299.990 E Ft működési célú kiadással és - 430.428 E Ft működési egyenleggel, valamint 3.732.071 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 5.341.362 E Ft felhalmozási célú kiadással és -1.609.291 E Ft felhalmozási egyenleggel, fogadja el.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

10. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

11. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet