Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 04- 2023. 04. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.04.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A rendelet hatálybalépésekor már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

(2) A házszámot a jegyző állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.