Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alappal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alappal összefüggő módosításáról

2023.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésében a „legkisebb öregségi nyugdíj mértékének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

d) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

e) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

f) 6. § (4) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

h) 8. § (10) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

i) 8. § (11) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alapot” szöveg,

j) 11. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

k) 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

l) 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „nyugdíjminimum összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja.

4. A „Szakembereket Salgótarjánba!” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

5. § A „Szakembereket Salgótarjánba!” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.