Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés napi intézményi térítési díjai


Ellátási formák
megnevezése

Nyersanyag-költség

ÁFA (kerekítve)

Fizetendő összeg (0-ra ill. 5-re
kerekítve)

1. Intézményi
gyermekétkeztetés

a)

Bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

b)

Óvodás korú gyermekek
(saját főzőkonyha útján)

667 Ft

180 Ft

845 Ft/nap

c)

Óvodás korú gyermekek
(vásárolt szolgáltatás útján)

607 Ft

164 Ft

770 Ft/nap

d)

Általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149Ft

705 Ft/nap

e)

Általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

f)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149Ft

705 Ft/nap

g)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

h)

Gimnázium középiskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

i)

Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek napi
egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

j)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Heves Megyei SzC-József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma)

1 289 Ft

348 Ft

1 635Ft/nap

ja) reggeli

168 Ft

45 Ft

215 Ft/nap

jb) ebéd

738 Ft

199 Ft

935 Ft/nap

jc) vacsora

383 Ft

104 Ft

485 Ft/nap

k)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Mátrafüredi Hanák Kolos
Kollégium)

1 241 Ft

335 Ft

1 575 Ft/nap

ka) reggeli

301 Ft

81 Ft

382 Ft/nap

kb) ebéd

534 Ft

144 Ft

678 Ft/nap

kc) vacsora

406 Ft

110 Ft

515 Ft/nap

2. Családi bölcsőde étkeztetés

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

3. Bölcsődei játszó- csoport étkeztetés

Bölcsődei játszócsoportban elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

A feltüntetett intézményi térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.