Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30 14:00- 2024. 05. 31

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőoktatási intézmények által, a saját intézményi szabályzatukban foglaltak alapján a pedagógusoknak adományozott díszoklevelek közül a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és működő állami fenntartású köznevelési intézményekből nyugdíjba vonuló pedagógusoknak az arany díszoklevélhez nettó 15.000 Ft, a gyémánt díszoklevélhez nettó 20.000 Ft, a vas díszoklevélhez nettó 25.000 Ft, a rubin díszoklevélhez nettó 30.000 Ft pénzjutalmat adományoz az Önkormányzat.”

2. § Ez a rendelet 2024. május 30-án 14 órakor lép hatályba.