Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról szóló 3/2017(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 01- 2024. 04. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról szóló 3/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2024.04.01.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 3/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló 7/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.