Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 10/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 22

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 10/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.22.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IX.7.) ökormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló Nagysáp község képviselő testületének 10/2017 (IX.7..) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §1

3. § Ez a rendelet 2024. március 21-én lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.