Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 26- 2024. 01. 27

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.26.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Valamennyi díj megosztható. Megosztott díj esetében díjazottakként jár az oklevél, az emlékplakett és – e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adományozás, valamint a „Salgótarján Gazdaságáért” díj kivételével – az egyes díjaknál meghatározott pénzjutalom.”

2. § Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E rendeletnek az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (I.25.) önkormányzati rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdését a 2023. évi díjazottakra is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.