Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 28- 2019. 10. 28

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2019.10.28.

RIGÁCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 46. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

2. § Az SZMSZ 46. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A polgármester minden

kedd: 8.00 órától – 12.00 óráig,
csütörtök: 8.00 órától – 12.00 óráig
tart ügyfélfogadást.

3. § Jelen rendelet 2019. október 28-án 17 óra 25 perckor lép hatályba.

1. függelék a 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Hatályos: 2019. október 13. napjától
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A

B

1.

DR. KERTÉSZ-BAKOS FERENC

polgármester

2.

NÉMETH ZOLTÁN

képviselő

3

ROSTA BÉLA

képviselő

4.

SZALAI TAMÁS

képviselő

5.

VASKÓ JÓZSEF

képviselő

2. függelék a 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Hatályos: 2019. október 28. napjától
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYERENDI BIZOTTSÁG

A

B

1.

Vaskó József

ÜB Elnöke

2.

Rosta Béla

képviselő

3.

Németh Zoltán

képviselő