RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019 (X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 28

RIGÁCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 46. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


   „(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.”


2. § Az SZMSZ 46. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „(3) A polgármester minden

                                                    kedd:              8.00 órától – 12.00  óráig,

                                                    csütörtök:       8.00 órától – 12.00  óráig

tart ügyfélfogadást.”


3. § Jelen rendelet 2019. október 28-án   17  óra   25  perckor lép hatályba.  

Rigács, 2019. október 28.
  Dr. Kertész-Bakos Ferenc                                                                                         Bencze Gyöngyi

          polgármester                                                                                                          jegyző
Kihirdetve:

Rigács, 2019. október 28.  17  óra   22  perc


                                                                          Bencze Gyöngyi

                                                                                 jegyző