Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2021. 12. 31

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2017.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 35. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottsága és 37. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével – a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok, Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Csákvári Önkormányzati Társulás hatályos Társulási Megállapodásában meghatározott települési önkormányzatok teljes közigazgatási területére kiterjed.

2. § Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 területi védőnői körzetet hoz létre a védőnői feladatok ellátására, amelyek a településeken működő oktatási és nevelési intézményekben is ellátják a védőnői feladatokat.

3. § A védőnői körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete, az intézmények felsorolását 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.