Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 08 - 2020. 07. 07

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését


                                              120 680 e Ft költségvetési bevétellel,

                                              156 775 e Ft költségvetési kiadással,

                                                36 752 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                     657 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”


2. §


(1)A R. 1A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép.


(2)A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép.


(3)A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


                          36 752 e Ft finanszírozási bevétellel,


                                                     657 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sopronnémeti, 2020. július 6.


………………………………..                          ……………………………………..

                  Bognár Sándor                                                          Pálfi Zoltánné

                  polgármester                                                              jegyző