Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                         A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


2. §


(1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített alaptevékenysége           


             a)  költségvetési kiadási főösszege        50 890 e Ft

             b)  költségvetési bevételi főösszege       42 335 e Ft

             c)   finanszírozási kiadása                           255 e Ft

             d)   finanszírozási bevétele                     26 553 e Ft

             e)    maradványa                                     17 743 e Ft(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben  foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


      (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 17 743 e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


        (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 8 főben hagyja jóvá.

       

        (6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

         

Záró rendelkezés


3.  §


 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sopronnémeti, 2018. május 28.             …………………………….                                     ………………………………

                         Bognár Sándor                                                       Pálfi Zoltánné

  polgármester                                                            jegyző