Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                                                    245 654 742,- Ft. kiadással

                                                                  400 444 340,- Ft. bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 53 035 719,- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 5 755 265,- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 32.606 364,- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 14 674 090,- Ft. összegben elfogadja.


3.§.

  1. Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2 263 332 488,- Ft. állapítja meg.
  2. Az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


4.§.

  1. Az önkormányzat 2018. évi helyesbített maradványát 262 419 213,- Ft. összegben hagyja jóvá.
  2. Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2019. május 29.



Horváth Tibor                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                             jegyző



A rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2019. május 30.                                                                        Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek