Balatonmagyaród Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 30 - 2020. 05. 30

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

5/2020.(V.29.) önkormányzati
RENDELETE

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:


  1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §


 (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.


                                     Erdős János                                       Papné Szabó Mónika

 polgármester                                              jegyzőA rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2020. május 29.


Papné Szabó Mónika

jegyző

Mellékletek