Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Hatályos: 2019. 07. 16 - 2019. 07. 16

„4.§ (2) Mórágy Község Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi.

A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezésérő la Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.”


Mellékletek