Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról

Hatályos: 2017. 02. 18- 2024. 01. 25

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról 1

2017.02.18.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetéséről Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkot az 1. melléklet szerint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit már a kihirdetését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Nyírábrány, 2017. február 16.
Nyíri Béla s. k. Dr. Csősz Péter s. k.
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdetve:
Nyírábrány, 2017. február 17. Dr. Csősz Péter s. k.
jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 26. napjával.