Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.26.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat 1/2018 ( I.26) számú rendelete a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői alapilletmény emeléséről

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 03. 31

Szentlőrinc Város Önkormányzat 

1/2018. ( I.26.) számú rendelete

az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői alapilletmény emelésérőlSzentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőkre.


2. §

Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2018. évben 50.245.- Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


3. §

A rendelet 2018. január 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni és 2018. december 31-én hatályát veszti.


Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőA rendelet 2018. január 26. napján kihirdetésre került.                          Dr. Tóth Sándor Jegyző