Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(I.28..) önkormányzati rendelete

a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2020. 01. 29 - 2020. 12. 30

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évi illetményalapjáról


Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 2020. évben 61 840 forint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. § Hatályát veszti e rendelet 2021. január 1. napján.    Szilágyi László                                                                          Dr. Mihály Balázs

             polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020. január 28. napján

a helyben szokásos módon kihirdetésre került.


Tiszaigar, 2020. január 28.

                                                                                                                                                   Dr. Mihály Balázs

                                                                                                                                                             jegyző
Mellékletek