Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés teljesülése


2. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített alaptevékenysége


            a) költségvetési kiadási főösszege      44 905 e Ft,

            b) költségvetési bevételi főösszege    51 444 e Ft,

            c) finanszírozási kiadása                         669 e Ft,

            d) finanszírozási bevétele                   11 223 e Ft,

            e) maradványa                                    17 093 e Ft.


(2) A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


        (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 17.093 e Ft összegben - 6.929 e Ft kötelezettséggel terhelten - a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


        (5) A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az 5. melléklet szerint 6 főben hagyja jóvá.

       

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


3. §


        Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.


Acsalag, 2017. május 29.Szilágyi Andrásné                                                                              Pálfi Zoltánné                      polgármester                                                                                       jegyző