Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 12- 2019. 04. 26

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§


Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Radostyán község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:                           189.498.774,- Ft

b) bevételi főösszege:              189.498.774,- Ft.”


2. §


A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.      3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 15. napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2018. december 31. napjával kell alkalmazni.  

Kelemen József

                     polgármester


Varga Vincéné

jegyző

Kihirdetés napja:

2019. április 11.                                                                                        Varga Vincéné

                                                                                                jegyző