Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete

Iharosberény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 04

Iharosberény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelete

Iharosberény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya kiterjed Iharosberény Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      

            335 548 688 Ft           eredeti előirányzattal

            432 911 807 Ft           módosított előirányzattal, és

            438 166 489 Ft           teljesítéssel

              97 154 605 Ft           maradvánnyal


     A kiadásokat

            335 548 688 Ft           eredeti előirányzattal,

            432 911 807 Ft           módosított előirányzattal, és

            341 011 884 Ft           teljesítéssel


 az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


 (4) A Képviselő-testület Iharosberény Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 12.  melléklet szerint, 2019. december 31-i fordulónappal 1 766 853 280 Ft-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása


3. §.


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      

            330 673 492 Ft           eredeti előirányzattal

            423 485 809 Ft           módosított előirányzattal, és

            428 778 895 Ft           teljesítéssel

94 973 368 Ft           maradvánnyal a3. és a  10. melléklet szerinti

részletezéssel,


A kiadásokat             

            330 673 492 Ft           eredeti előirányzattal,

            423 485 809 Ft           módosított előirányzattal, és

            333 805 527 Ft           teljesítéssel az 2.  melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2019. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6.  melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület a Iharosberény Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12.  melléklet szerint, 2019. december 31-i állapotot 1 764 169 701 Ft-ban állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmának alakulását a 10. melléklet szerintjóváhagyja.(maradvány)


(7) A Képviselő-testület a 2019.évi felhalmozási kiadásait a 2. és a 9. melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2019. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4.  melléklet szerint jóváhagyja (létszám)


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetett támogatásokként nyújtott kiadásokat a 16.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15.  melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, illetve intézményenkénti vagyonkimutatását a 11.  melléklet szerint jóváhagyja.


(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 8.  melléklet szerint jóváhagyja.


(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, illetve intézményeinek kimutatását az immateriális javakról, tárgyi eszközökről a 14.melléklet szerint jóváhagyja.


(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat a többéves kihatásról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint jóváhagyja.


(15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklete szerint jóváhagyja.


(16) A Képviselő-testület a saját és intézményei  összevont költségvetési mérlegét a 17. melléklet szerint jóváhagyja.


(17) A Képviselő-testület a pénzeszköz változást a 18. melléklet szerint jóváhagyja.


(18) A Képviselő-testület az EU támogatásból megvalósuló projektek bevételei-kiadássairól szóló kimutatást a 19. melléklet szerint jóváhagyja.
Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének végrehajtása


4. §.


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket       36 302 550 Ft eredeti előirányzattal

                                    36 302 550 Ft módosított előirányzattal, és

                                    34 569 822 Ft teljesítéssel

                                        405 651 Ft maradvánnyal a 3., és 10.  melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat              36 302 550 Ft             eredeti előirányzattal

                                    36 302 550 Ft             módosított előirányzattal, és

                                    34 164 171 Ft             teljesítéssel a 2. melléklet szerintirészletezéssel állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket az 1 . melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület a 2019. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 4.  melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja


(7) A Képviselő-testület 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 12.  melléklet szerint jóváhagyja


(8) A Képviselő-testület az intézmény eredmény kimutatásáta13. melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda egyszerűsített mérlegét a 12.  melléklet szerint, 2019. december 31-i fordulónappal 850 486 Ft-ban állapítja meg.A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása


5. §.


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      

65 968 600 Ft eredeti előirányzattal

                                    73 971 076 Ft módosított előirányzattal, és

                                    73 845 866 Ft teljesítéssel

                                      1 775 586 Ft pénzmaradvánnyal a 3.és10. melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat           65 968 600 Ft eredeti előirányzattal

                                    73 971 076 Ft módosított előirányzattal, és

                                    72 070 280 Ft teljesítéssel az 1. melléklet szerintirészletezéssel állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4)A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 3. melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 12.  melléklet szerint, 2019. december 31-i fordulónappal 1 833 093 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a Közös Hivatal működési kiadásait a 2. melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja


(9) A Képviselő-testület a 2019.évi felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2019. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 4.  melléklet szerint jóváhagyja


Záró rendelkezések


6.§.Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Zsirmon Endre sk.                        Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

polgármester                                                  jegyző                                          A rendelet kihirdetve 2020. július 3..


                                  

                                                                                   Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                         jegyző

Mellékletek