Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2019. 05. 31

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Gánt Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a)             48 eFt nyitó pénzkészlettel,

b)  206.928 eFt teljesített bevétellel,

c)  206.709 eFt teljesített kiadással,

d)         406 eFt év végi pénzkészlettel,

e)         220 eFt szabad pénzmaradvánnyal,

f)         220 eFt költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározottakat, valamint a tájékoztató adatokat az 1-24. mellékletek tartalmazzák.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló 13/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2017. (II.06.) önkormányzati rendelet

c) az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2017. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


  Spergelné Rádl Ibolya                                                                                      Tóth Jánosné

       polgármester                                                                                             címzetes főjegyző  Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2018. május 30.


 Tóth Jánosné

címzetes főjegyzőMellékletek