Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 36/2020(XII.23.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 24/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 24

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének

36/2020.(XII.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 24/2020.(XI.27.)

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Veresegyház Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Nem lép hatályba Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete.


2.§


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.Veresegyház, 2020. december 23.

                                  Garai Tamás sk.                                                                     Pásztor Béla sk.

                                            jegyző                                                                                 polgármesterZáradék:


E rendelet 2020. december 23-án került kihirdetésre.
Garai Tamás

jegyzőMellékletek