Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27 - 2019. 09. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.539.662 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           3.934.172 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 8.473.834 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszázhetvenhárommillió-nyolcszátzharmincnégyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              8.424.416 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                49.418 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                               8.473.834 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszázhetvenhárommillió-nyolcszátzharmincnégyezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.884.754 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-nyolcszáznyolcvannégymillió-hétszázötvennégyezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.717.824 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.404.120 eFt,

c) működési hiány:                                                      686.296 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2019. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          821.838 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       4.020.296 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              3.198.458 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.570.837 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.968.825 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                               1.795.997 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  6.628.419 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”


„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 8.473.834 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”


2. § A Rendelet 5. § (1) – (3) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 356.446 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 114.244 eFt. Az általános tartalékból 112.619 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.625 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 242.202 eFt. A céltartalékból 29.632 eFt működési, 212.570 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 65.440 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 19.353 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 127.777 eFt fordítható.”


„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 29.132 eFt felhasználására a következők szerint:


a) a Városstratégiai Bizottsága 2.300 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására, 1.189 eFt-ot környezetvédelmi kiadásokra,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 13.738 eFt-ot, sporttámogatásra 650 eFt-ot, reklám és propaganda kiadásokra 500 eFt-ot, 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználására 10.755 eFt-ot fordíthat.”


3. § A Rendelet 1-14., 18. és 19. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző