Nyírtass község képviselő testületének 14/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete

Nyírtass község igazgatási területe szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 12

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2017. (X. 11.)


önkormányzati rendelete


Nyírtass község igazgatási területe szabályozási terveinek és

helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló

17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Nyírtass község igazgatási területe szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) alábbi rendelkezései hatályukat vesztik:


1.§


1.   A R.  2.§ (3) bekezdése,

2.   A R.  10.§ (8) bekezdése,

3.   A R.  13.§ (2) bekezdésének 2. pont c., alpontja második mondata,

4.   A R.  13.§ (5) bekezdésének f., pontja,

5.   A R.  14.§ (4) bekezdése,

6.   A R. 15.§ (3) bekezdése,

7.   A R. 18.§ (3) bekezdése.


2.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


           

                Jenei Erzsébet                                                                             Dr. Bíró Róbert

                 polgármester                                                                                    jegyzőJelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. október 11.                                                                                                                      Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                            jegyző