Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2018. 04. 04- 2019. 02. 24

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

2018.04.04.

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Nyírtass Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások

1. § Az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény (Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 4522 Nyírtass, Dózsa út 35. továbbiakban: Nyeszi) által biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

a) az étkeztetés,

b) a házi segítségnyújtás,

c) a családsegítés,

d) a nappali ellátás.

2. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak

2. § (1) Az Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja bruttó: 379.- Ft/nap.

(2) Az Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km

3. § (1) A demens nappali ellátás intézményi térítési díja bruttó: 927.- Ft/nap

(2) A demens nappali ellátás szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km.

4. § (1) Étkeztetés intézményi térítési díja bruttó: 370.- Ft/fő/adag

(2) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető:

a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 32,5 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 19 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében a személyi térítési díj nem csökkenthető.

(3) A kiszállítás díja 80 Ft/nap/háztartás.

(4) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető, amennyiben a szolgáltatást kiszállítással veszik igénybe:

a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 27 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 16 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében nem csökkenthető.

5. § A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait:

a) személyi gondozás esetén: 146.- Ft/óra

b) szociális segítés esetén: 146.- Ft/óra

c) szociális segítés+személyi gondozás esetén: 146.- Ft/óra

összegben határozza meg.

6. § A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja: 1117.- forint/nap

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. április 4. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Nyrtass, 2018. április 3. Dr. Bíró Róbert
jegyző