Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  módosítja:

1.§.


A R. 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét                402.036 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§.


A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§. (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   287.475 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                    115.281 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        28.042 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       120.552 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 19.300 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               4.300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              61.650 e Ft

      ba) kisajátítás,                                                                            20.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                            37.700 e Ft   

      bc)  tárgyi eszköz beszerzés                                                          3.850 e Ft

      bd) részesedés vásárlás                                                                     100 e Ft

     

c) finanszírozási kiadások                                                                                      5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                             36.488 e Ft.

e)  elvonások, visszafizetések                                                                              11.300 e Ft


(2)  A képviselő-testület az  önkormányzat  2016. évi összesített költségvetési

      a,  bevételeit      402.036 ezer Ft-ban

      b,  kiadásait       402.036 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12 fő.
(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét   389.661  ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú  melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete  tartalmazza  az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   286.400 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      26.223 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           4.810  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          89.393  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   19.300  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 4.300  e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                          131.074  e Ft

      ag) elvonások, visszafizetések                                                       11.300  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               61.650 e Ft

      ba) ebből útfelújítás                                                                      37.700 e Ft

      bb) ebből kisajátítás Ipari Park                                                       20.000 e Ft    

      bc) egyéb                                                                                           3.950 e Ft

      c) finanszírozási kiadások                                                                               5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                            36.488  e Ft.(6)  A   közfoglalkoztatottak nélküli  létszám-előirányzata   8 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12  fő a  II/5. számú mellékletnek megfelelően.
(7)  Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének  2016. évi  bevételi és kiadási főösszegét 60.574 ezer Ft-ban  állapítja meg.                                                               


 (8) A  költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 60.574 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

           

      a) személyi jellegű kiadások:                              43.380 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                   10.817 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                       6.377 e Ft

      e) felhalmozási kiadások                                            -

           


(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét             82.875 ezer Ft-ban állapítja meg.


(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   82.875   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


      a) személyi jellegű kiadások:                                45.678  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                   12.415 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                     24.782 e Ft

3.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.            Pásztor János                                                        Dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. december 16.          Dr. Szabó Enikő

                            jegyző


                                                                                                          1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi  Önkormányzat

18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv