Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 06. 24

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:  

  1. Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalra,
  2. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központra.


Az önkormányzat  2014. évi  összesített költségvetésének teljesítése


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét  558.945 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét   558.945  ezer forintban állapította meg.


3.§ (1)  A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési

                  a)  bevételeit    491.013 e. Ft-ban

                  b)  kiadásait     517.496 e. Ft-ban állapítja meg.


4.§. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.


5.§.  (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                  210.698 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               99.415 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     22.914 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  60.526 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          20.243  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        7.600  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           161.679 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 161.679 e Ft

      bb) felújítások                                                                          -

     

c) finanszírozási kiadások                                                                                145.119 e Ft.


6.§ Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/3. számú melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.8.§ Az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 32 fő, a  közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma  12 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat  2014. évi  elemi költségvetési beszámolója


9.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése teljesítésének

         a) bevételi főösszegét   331.914 ezer forintban

         b) kiadási főösszegét    361.230 ezer forintban állapítja meg.


10.§ Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.


11.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete  tartalmazza  az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                                  54.495 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                    727 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        -

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  34.363  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          11.805  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       7.600  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              161.616 e Ft

      ba  beruházások,                                                                161.616 e Ft

      bb) felújítások                                                                         -

c) finanszírozási kiadások                                                                                145.119  e Ft.


12.§  A   közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 12  fő.


13.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/3. számú melléklet, a maradvány kimutatását a II/ 4. számú melléklet, az eredménykimutatást a II/5melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója


14.§  (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének  2014. évi költségvetése teljesítésének

      a) bevételi főösszegét 90.223 ezer forintban

      b) kiadási főösszegét 87.772 ezer forintban állapítja meg.


15.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.


16.§  A  költségvetési szerv 2014. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 87.772 e Ft összegben az alábbiak szerint:

                                                                                                                          

      a) személyi jellegű kiadások:                                                59.072 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   13.127 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                     7.111 e Ft

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             8.438 e Ft         
          e) felhalmozási kiadások                                                             24 e Ft

     

17.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát 15 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.


18.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást  III/6. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési beszámolója


19.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetése teljesítésének

       a) bevételi főösszegét  68.876 ezer forintban

       b) kiadási főösszegét   68.494 ezer forintban állapítja meg.


20.§ A költségvetési szerv 2014. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.


21.§ (1)  A  költségvetési szerv 2014. évi működési kiadási  előirányzatainak teljesítését  68.494   e Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

      a) személyi jellegű kiadások:                                               39.616  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    9.787 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                  19.052 e Ft

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            -

      e) egyéb működési célú kiadások                                          -    

      f) felhalmozási kiadások                                                            39 e Ft


22.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  létszámát  17 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.


23.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. sz. melléklete, a maradvány kimutatását az IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatást  IV/6. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Pénzmaradvány


24.§

(1) Az Önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát -26.483 ezer forintban hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:


PH maradványa                                                                                   2.453 eFt

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ maradványa             381 eFt

Önkormányzat maradványa                                                             -29.316 eFt

VII. fejezet

Záró rendelkezések25.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.            Pásztor János                                                             Dudás Antalné

             polgármester                                                                  mb.jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. június 23.                      Dudás Antalné

                                     mb.jegyző


Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat 2014. évi

zárszámadásáról szóló …./2015.(……...) önkormányzat

rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadása:

I/1. sz.

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/3. sz.

Önkormányzat összevont mérlege

I/4. sz.

Önkormányzat vagyonkimutatás


II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

II/3. sz.

Pénzeszközök változása

II/4. sz.

Maradvány

II/5. sz.

EredménykimutatásIII. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2.. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként

III/3. sz.

Létszámkimutatás

III/4. sz.

Pénzeszközök változása

III/5. sz.

Maradvány

III/6. sz.

Eredménykimutatás


IV. fejezet

Általános Művelődési Központ zárszámadása

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként

IV/3. sz.

Létszámkimutatás

IV/4. sz.

Pénzeszközök változása

IV/5. sz.

Maradvány

IV/6. sz.


Eredménykimutatás