Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2/2019 (IV.26.)

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 26


R E N D E L E T

Kállósemjén Nagyközség önkormányzata

 képviselő-testületének

2/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


1.638.166.967 Ft

Költségvetési bevétellel 1.251.897.042 Ft

Költségvetési kiadással386.269.925 Ft


helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

  1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  2. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
  3. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
  3. Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  4. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
  5. A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatályon kívül helyezi az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletet.
                 Belicza László                                               Pisákné Páll Ilona

                  polgármester                                                 címzetes főjegyző

Mellékletek