Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17 - 2020. 12. 17

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Képviselő-testületének hatáskörében eljáró

 Sárbogárd Város Polgármestere

29/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete


a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2020. december 15.dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2020. december 16.

dr. Venicz Anita
 jegyző


Mellékletek