Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. .24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 23 - 2020. 06. 23

Nóráp Község Önkormányzat Polgármesterének

5/2020 (VI.22.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nóráp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


      (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 304.069 Ft

            összeggel csökkent, azaz 19.487.873 Ft összegre változott.

    

    (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 677.143 Ft

            összeggel csökkent, azaz 31.161.359 Ft összegre változott.


      (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás866.533 Ft

            összeggel csökkent, azaz 22.778.617 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                     4.586.000 Ft             + 891.000 Ft        5.477.000 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                        818.000 Ft             + 150.000 Ft           968.000 Ft
  • dologi kiadások                                         14.505.000 Ft          - 1.111.933 Ft      13.393.067 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                    1.677.000 Ft            - 150.000  Ft        1.527.000 Ft
  • működésre átadott peszköz                        2.059.150 Ft             - 645.600 Ft         1.413.550 Ft(4) A Kr.2.§.(1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.084.116 Ft összeggel nőtt, azaz 8.085.116 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


- beruházások200.000Ft+ 1.084.116 Ft1.284.116 Ft


- felújítások6.801.000 Ft0 Ft6.801.000 Ft(5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék273.528 Ft összeggel csökkent, azaz 297.626 Ft összegre változott, az alábbiak szerint


  • tartalék                                        571.154 Ft      - 273.528 Ft         297.626 Ft


(6) A Kr. 2.§. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 12.294.684 Ft összegre változott.


(7) A Kr. 2.§. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 12.294.684 Ft összegre változott.


(8)  A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

       A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

       A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

       A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

       A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

     
2.§E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Nóráp, 2020.június 15.                      Antalné Ihász Mária                                                 Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                jegyző

Kihirdetve: 2020.június 22.


                   Kissné Szántó Mária

                              jegyző

Mellékletek