Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről[1]


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület Vésztő város 2014. évi költségvetéséről szóló, a 2/2015 (II.26.), a 26/2014 (XI.26.), a 20/2014 (VIII.27.), valamint a 19/2014 (V.28.) számú rendeleteivel módosított 5/2014. (II.26.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását


2 472 413 ezer forint bevétellel és

2 258 960 ezer forint kiadással


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.


2. §


 A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 348 409 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 23 548 eFt összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


6. §


 A képviselő-testület az intézmények 2014. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.


8. §


A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


9. §


A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


10. §


A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2014. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


11. §


A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.


12. §


A képviselő-testület a három évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.


14. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

15. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványkimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.


16. §


A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.


17. §


A képviselő-testület a 2014. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását a 17. melléklet szerint fogadja el.


18. §


A képviselő-testület a 2014. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


19. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2014 (II.26.) önkormányzati rendelet.

           

Molnár Sándor                                                                 dr. Petri Béla

  polgármester                                                                        jegyző
[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év április hó 29. napján tartott ülésén fogadta el.