Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról[1]


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület Vésztő város 2013. évi költségvetéséről szóló, a 12/2014 (III.26), a 4/2014 (II.26.), a 24/2013 (XII.18.), a 19/2013 ((IX.25.), a 17/2013 (VIII.28.), valamint a 15/2013 (VI.26.), számú rendeleteivel módosított 6/2013. (II.27.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását1 912 638 ezer forint bevétellel és

1 812 595 ezer forint kiadással


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.2. §


 A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.5. §


 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 250 417 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 201 076 eFt összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


6. §


 A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


A képviselő-testület a  pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.


8. §


A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


9. §


A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


10. §


A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2013. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


11. §


A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.


12. §


A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.


14. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


15. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 128 979 eFt összegben hagyja jóvá.


16. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 957 eFt összegben hagyja jóvá.


17. §


A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.


18. §


A képviselő-testület a 2013. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását a 18. melléklet szerint fogadja el.


19. §

A képviselő-testület a 2013. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


20. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2013 (II.27.) önkormányzati rendelet.

           
                                  Molnár Sándor                                                 dr. Petri Béla

                                   polgármester                                                       jegyző


[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 28-i ülésén fogadta el.