Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 30 - 2017. 04. 15

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, valamint 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. április 15-én hatályát veszti.K.m.f.


                                 Dr. Szabó Tibor                                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                   polgármester                                                                            jegyző


Kihirdetve: 2017. március 29.

                                                                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                                        jegyző


Mellékletek