Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VII.17.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VII.17.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2016. (XI.2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 01 - 2018. 08. 02CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018. (VII.17.)


önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,

valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2016. (XI.2.) ÖR.

rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt


2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet


módosításáról

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018. július 16.


A rendelet kihirdetve: 2018. július 17.


A rendelet hatályba lép: 2018. augusztus 1.


                                                                                              Dr. Keresztury Monika

                                                                                                            jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.2. §


(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

            Nyergesné Kovács Erzsébet                                                  Dr. Keresztury Monika

polgármester                                                                           jegyző
A kihirdetés napja: 2018. július 17.Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                        jegyző1. melléklet a 14/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelethez


„ 2. melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI1.) Csanádpalota Térségi Napsugár  Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény


a.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:

            aa.) étkeztetés

            (napi négyszeri étkezés)                                                       512,- Ft/nap

            - reggeli                                                                                   92,- Ft/adag

            - tízórai                                                                                    61,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    274,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 85,- Ft/adag

            ab) gondozási díj

            (a Gyvt. 147. § (4) bekezdése

            alapján)                                                                                      0,- Ft/nap      


b.) Napsugár Óvodai Tagintézmény:

                        napi háromszori étkezés                                            490,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                        96,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                        302,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                     92,- Ft/adag


c.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:

napi háromszori étkezés                                            490,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                        96,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                        302,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                     92,- Ft/adag


2.) Dér István Általános Iskola – iskolai  napközi otthon:

napi háromszori étkezés                                            559,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                      109,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                         350,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                   100,- Ft/adag”


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Mellékletek