Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31 - 2019. 06. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1. §Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

          főösszegét                    1.462.700.401,- Ft-ban,

          ezen belül:

a költségvetés működési bevételének főösszegét: 1.461.244.213,- Ft-ban,

a költségvetés működési kiadásainak főösszegét: 1.418.621.117,- Ft-ban,

a költségvetés felhalmozási bevételének főösszegét:   1.456.188,- Ft-ban,

a költségvetés felhalmozási kiadásainak főösszegét:  44.079.284,- Ft-ban,


állapítja meg.2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

                                 Személyi juttatás                                                         225.165.335,- Ft

                                 Munkaadókat terhelő adók, járulékok               32.233.686,- Ft

                                 Dologi kiadások                                                          238.914.627,- Ft

                                 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                      19.782.667,- Ft

                                 Pénzeszközátadások, egyéb támogatások                    778.312.381,- Ft

                                 Finanszírozási kiadások                                               124.185.421,- Ft

                                 Felhalmozási kiadások                                       44.079.284,- Ft


jogcímek szerint állapítja meg.


3. §A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


4. §A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


5. §A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.


6. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.Csanádpalota, 2019. május 23.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 Dudaszegné dr. Lajos Tímea

          polgármester                                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2019. május 29.


Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                           jegyző