Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                         

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

3. §


a; 748.890 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           394.869 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                     291.117 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                         62.904 e Ft.


b; 925.841 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          463.424 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                    316.576 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                                      145.841 e Ft.

hagyja jóvá.

Ezen belüli alakulása a következőképpen:

                               aa; működési költségvetési kiadása

                                   személyi juttatások                                                                      104.218 e Ft.

                                   munkaadókat terhelő járulékok                                                16.799 e Ft.

                                  dologi kiadások                                                                               64.062 e Ft.

                                  ellátottak pénzbeli ellátása                                                          29.969 e Ft.

                                  egyéb működési célú kiadások                                                  179.821 e Ft.


                               ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                       

                                  beruházások                                                                                     15.184 e Ft.

                                  felújítások                                                                                       276.457 e Ft.

                               ac; finanszírozási kiadások          

                                  Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása                54.205 e Ft.

                                  Áht belüli megelőlegezés visszafizetése                                     8.699 e Ft.


ba; működési költségvetési bevétel

   működési célú támogatások Áht. belülről                              381.180 e Ft.

   közhatalmi bevételek                                                                    57.528 e Ft.

   működési bevételek                                                                        20.339 e Ft.

   működési célú átvett pénzeszköz                                                  4.377 e Ft.


bb; felhalmozási költségvetési bevétel

   felhalmozási célú támogatás Áht belülről                             314.126 e Ft.

   felhalmozási bevételek                                                                   2.450 e Ft.


bc; finanszírozási bevételek

   előző évi költségvetési maradványának igénybev.             136.909 e Ft.

   Áht belüli megelőlegezés                                                                8.932 e Ft.


(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) Böhönye Község Önkormányzat 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. - 4. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5.- 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(7) A képviselő-testület a céltartalék alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.


(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2017. évi eredményének alakulását e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

5.§.


A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2017. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba a kihirdetést követő óra kezdetekor.


kmf.




                               Zsoldos Márta Piroska                                      Vezér Ákos

                                       polgármester                                                  jegyző



Kihirdetve: 2018. május 31. 18.00. óra


                                                                                                                             Vezér Ákos

                                                                                                                                jegyző

Mellékletek