Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 50/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500,- Ft.”


2. § Az Ör. 17. § (3) bekezdése 10-13. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„17. § (3) 10. Petőfi sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 4262, 4263, 4264/1/A/1-30,  4265, 4265/A, 4266, 4271, 4273/1, 4273/2, 4274, 6747, 6748, 6749/A/1-4, 6749/B/1-2, 6749/C/1-4, 6750/A, 6752 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.


11. Beszédes József sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 2662/15, 2662/17, 2662/20/A, 2662/23, 2662/28/A/1-37, 2662/28/B/1-37, 2662/28/C/1-37, 2662/39/A/1-20, 2662/39/B/1-18, 2662/40/A/1-53, 2662/41/B/1-62, 2662/44, 2662/45, 2662/46/A/1, 2662/46/A/2, 2662/47/A/1-10, 2662/48/A/1-10, 2662/49/A/1-10, 2662/50/A/1-10, 2662/51, 2662/52, 2662/54/A/1-3, 2662/55, 2662/56, 2662/57, 2662/58/A/1-14, 2662/59/A/1-10, 2662/60/A/1-10, 2662/61/A/1-5, 2662/62, 2662/63/A/1-60, 2662/63/B/1-29, 2662/64/A/1-60, 2662/64/B/1-29, 2662/65/A/1-60, 2662/65/B/1-29, 2662/66/A/1-47, 2662/67/A/1-61, 2662/67/B/1-29, 2662/68/A/1-71, 2662/68/B/1-25, 2662/69/A/1-66, 2662/69/B/1-25, 2662/70/A/1-47, 2662/71/A/1-36, 2662/71/B/1-36, 2662/72/A/1-36, 2662/72/B/1-36, 2662/83/A/1-114, 2662/85, 3778/18, 3778/27, 3778/28, 3778/29, 3778/32/A/1-281, 3778/34, 3778/35, 3778/38, 3778/43, 3778/44, 3778/46, 3778/53/A/1-27, 3778/53/B/1-15, 3778/54/A/1-50, 3778/55, 3778/56/A/1-11, 3778/57/A/1-10, 3778/59, 3778/60/A/1-9, 3778/61, 3778/62, 3778/63, 3778/64/A/1-16, 3778/66, 3778/67, 3778/68, 3778/69, 3778/71, 3778/72, 3778/73, 3778/75, 3778/76/A/1-12, 3778/77/A/1-12, 3778/78, 3778/80, 3778/81, 3778/82/A/1-11, 3778/83/A/1-12, 3778/85/A/1-8, 3778/86/A/1-11, 3778/97/A/1-30, 3778/97/B/1-36, 3778/113/A/1-78, 3778/113/B/1-75, 3778/113/C/1-74, 3778/118, 3778/119/A/1-211 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.


12. Halápy János utcától a Szent László utca északi oldala és a Balaton által határolt területen található 2662/32/A/1-5, 2662/7, 2662/73, 2662/75, 2662/76/A/1-124, 2662/76/B/1-115, 2662/76/C/1-122, 2662/78, 2662/81/A/1-35, 2662/81/B/1-55, 2662/81/C/1-9, 2662/81/D/1-11 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak. 


13. Baross Gábor utca északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359/2, 361/2, 362/2, 364/2, 365/2, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 384, 385, 387/1, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402/2, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410/2, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419/1, 419/2, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432/3, 432/4, 432/5, 432/7, 433, 434/1, 435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 437/2, 438, 439, 440/2, 441, 442, 443, 445, 446/1,  446/2, 449, 450, 451, 452, 453/1, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 456/1, 456/2, 456/3, 457/2, 458, 459, 460, 462, 463/2, 464/2, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 474/2, 475, 476, 477, 478/2, 480, 1930/1, 1931/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2, 1936, 1937, 1938/2, 1939/2, 1940, 1941, 1942/2, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/1, 1954/2, 1955, 1956/1, 1956/2, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986/1, 1986/2, 1987, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602/2, 2603/2, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610/1, 2610/2, 2611/1, 2611/2, 2612/2, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.”


3. § Hatályát veszti az Ör. 17. § (2) bekezdés 4. pontja.


Záró rendelkezés


4. § A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármester