Dunabogdány Község Önkormányzata 2/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2017. 03. 17

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1 § (6) bekezdésében, valamit a Magyarország helyi önkormányzatai­ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


(1) A rendelet hatálya Dunabogdány Község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.


2. §


Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése és a jogsértések visszaszorítása céljából Dunabogdány község területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.


3. §


Az Önkormányzat a közterületi felügyeleti rendszer üzemeltetését és kezelését a Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata alapján látja el.


4. §


A közterületi térfigyelő rendszer kezelését, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítését, törlését, felhasználását, továbbítását, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelést kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint lehet végrehajtani.


5. §


A képfelvevők helyét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


6. §


A Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


7. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek