Heves Megye Közgyűlésének 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2017. 04. 29

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-rében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített beszámolóját a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 491 559 ezer Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 479 106 ezer Ft kiadási és 554 456 ezer Ft bevételi főösszeggel a 15. melléklet szerint,
  • Maradvány kimutatást a 16. melléklet szerint.


(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2016. évi tényleges bevétel              554 456 ezer Ft

                         2016. évi tényleges kiadás               479 106 ezer Ft


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban:

  • Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%

  • NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 1 650 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

  • Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%

  • Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 4 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

  • Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

  • Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.