Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14 - 2021. 05. 15

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 15. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.